Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản

Ăn no ngủ khỏe la tiêu chí hàng đầu 

 

Quan hệ là 1 điều rất cần thiết đối với đời sống vợ chồng

Số lần quan hệ trong tuần hợp lí tương ứng với số tuổi và hệ số nhân, ví dụ :20 tuổi---->10 lần trong tuần